نویسنده = جمیلی، شهلا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر غلظت کادمیوم بر روی میزان آهن خون ماهی کپور معمولی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-64

سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ شهلا جمیلی؛ جبیب اله ناظم؛ فرهاد عربها؛ امید رضا تونی


2. اثر دما و غذا برروی رشد و بازماندگی نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 143-151

سودابه عبدالباقیان؛ عباس متین فر؛ شهلا جمیلی