نویسنده = جواهریان، ثریا
تعداد مقالات: 1
1. اثرات زیست محیطی نیروگاه حرارتی قم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 55-74

ثریا جواهریان؛ محمود شریعت؛ حسنعلی لقایی