نویسنده = برقعی، سید مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی حذف زایلن از آب به وسیله نانو اکسید روی به عنوان جاذب نفت

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 27-35

بهناز صالحی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ سید مهدی برقعی


2. بررسی توانChenopodium album در جذب و تجمع سزیم پایدار

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-11

سید مهدی برقعی؛ رضا ارجمندی؛ رکسانا موگوئی