نویسنده = بهمنی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ضریب همبستگی عناصر سنگین (Cd, Zn , Pb , Cu) در کبد و کلیه ماهی خاویاری گونه قره برون و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر ناحیه 1

دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 31-84

غلامرضا امینی رنجبر؛ محمود بهمنی؛ پروین فرشچی؛ فرشته شریعت