نویسنده = جنیدی جعفری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آلاینده های خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی شهر همدان و ارائه راه حل های کنترلی برای آن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 85-90

احمد جنیدی جعفری؛ قاسم علی عمرانی؛ فریده گلبابایی؛ مسعود منوری؛ مهری صارمی