نویسنده = اسماعیل ساری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرات صنایع نکاچوب بر تخریب جنگل های شمال

دوره 4، شماره 1، بهار 1381، صفحه 19-32

عباس اسماعیل ساری؛ غلامرضا میرگلوی بیات