نویسنده = آبادی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گیاهان بر دمای محیط اطراف / مطالعه موردی پارک طالقانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1381، صفحه 45-83

رخشاد حجازی؛ پریسا آبادی