نویسنده = اسدی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های کیفی پساب و لجن چهار تصفیه خانه فاضلاب جوامع کوچک تهران مورد استفاده در کشاورزی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 90-95

کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ رضا اسدی