نویسنده = جعفری منصوریان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت مدیریت مواد زاید ساختمانی: (مطالعه موردی شهر کرمان در سال 1387)

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 133-142

حسین جعفری منصوریان؛ احمد رجبی زاده؛ شیدوش دولتشاهی