نویسنده = ابراهیم‌زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بازیافت روغن پسماند خوراکی به صورت سوخت بیودیزل و بهینه سازی برخی از خواص فیزیکی آن

دوره 14، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 81-87

مهدی ترکیان بلداجی؛ بهمن نجفی؛ امیر حسین زمزمیان؛ رضا ابراهیم‌زاده