نویسنده = چنگیزی، مهرنوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و رتبه بندی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری اهواز

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 519-530

مهرنوش چنگیزی؛ روح الله کاظمی؛ فروزان فرخیان