نویسنده = پی نبر، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی تالاب مصنوعی سطحی حاوی گیاه نی در حذف برخی پیراسنجه-های شیمیایی فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی

دوره 21، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 1-8

فرشته پی نبر؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهدی ریاحی خرم