نویسنده = پیراسته، اسماء
تعداد مقالات: 1
1. ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم به روش SWOT

دوره 15، شماره 1، بهار 1392، صفحه 91-109

سحر رضایان؛ سید علی جوزی؛ اسماء پیراسته