نویسنده = بیاتی، آیدا
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

ثریا کاشکی؛ امیر حسام حسنی؛ آیدا بیاتی


2. بررسی عملکرد زئولیت های اصلاح شده در کاهش نیترات از چاه آب آشامیدنی کارخانه قند کرج

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 133-142

ثریا کاشکی؛ امیرحسام حسنی؛ آیدا بیاتی


3. تعیین میزان حضور عناصر در فازهای مختلف رسوبی در رودخانه بهشهر و سد عباس‌آباد

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 287-297

فاطمه ضرغامی؛ آیدا بیاتی؛ عبد الرضا کرباسی


4. بررسی کیفیت آب شرب چاه ها ی حوزه لواسانات کوچک

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 53-66

مهسا عاطفه؛ لعبت تقوی؛ محمدرضا خانی؛ آیدا بیاتی؛ مجتبی صیادی


5. بررسی لخته سازی عناصر سنگین طی اختلاط مصبی در جنوب ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 85-75

آیدا بیاتی؛ عبدالرضا کرباسی