نویسنده = افخمی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تعیین کارایی و سازوکار حذف مواد رنگزای Acid Orange 7 (AO7) و Reactive Black 5 (RB5) با استفاده از پودر آهن از محیط های آبی: مطالعه سنتیک

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-52

علیرضا رحمانی؛ منصور ضرابی؛ محمد رضا سمرقندی؛ عباس افخمی؛ سعید عزیزیان؛ حمیدرضا غفاری