نویسنده = احمد پناه، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فون مارهای غرب استان گلستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 117-123

مینا رمضانی؛ حاجی قلی کمی؛ ناهید احمد پناه