نویسنده = حبیبی، اوین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-11

مجید عباسپور؛ امیر حسین جاوید؛ اوین حبیبی