نویسنده = آزموده، مریم
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی CBA (سود و زیان) اجرای جداره‌های عمودی سبز در تهران

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 237-247

مریم آزموده؛ شاهین حیدری؛ زهرا زمانی


2. تاثیر دیوارهای سبز شهری برکاهش دمای خرداقلیم‌ها و اثر جزیره گرمایی شهری

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 597-606

مریم آزموده؛ شاهین حیدری


3. اندازه گیری کمّی میزان جذب آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه توسط دیوارهای سبز

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 361-370

مریم آزموده؛ شاهین حیدری