نویسنده = حسینی، پگاه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی مدل Qual2kw در خودپالایی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه کارون در بازه زرگان- کوت‌امیر)

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-122

پگاه حسینی؛ علی‌رضا ایلدرومی؛ یاسر حسینی