نویسنده = امامی، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. مدل بهینه سازی بهره وری تولید با رویکرد هزینه های خارجی انتشار co2 در دپارتمان کوره کارخانه سیمان (مطالعه موردی)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 21-27

احمد نقی لو؛ سجاد امامی؛ عطا چیت ساز خویی؛ محمد فتحعلیلو