نویسنده = اخوان بلورچیان، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. آلاینده‌های ناشی از عملیات رنگ در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: سالن رنگ صنایع خودروسازی سایپا

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 97-107

سید مصطفی خضری؛ آزاده اخوان بلورچیان؛ سید مسعود منوری؛ فریده عتابی