نویسنده = جلالیان، سارا
تعداد مقالات: 2
1. تبیین قابلیت‌های بهینه محیط در راستای اجتماع ‌پذیری فضاهای آموزشی فرهنگی مخصوص نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1348

پانیذ مولوی نجومی؛ سارا جلالیان؛ امید دژدار


2. تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی مؤثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی همدان)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 345-360

سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی