نویسنده = تجلی، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. حذف سرب با استفاده از پوست گلابی به روش جذب سطحی

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 51-59

مریم سعید فرجی؛ علی محمدی ثانی؛ فائزه تجلی؛ حسین علیزاده گلستانی