نویسنده = برک پور، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و مقایسه شاخص‌های رویه‌ای و محتوایی توسعه پایدار در مناطق 7 و 22 تهران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 139-153

مهسا حاجی محمودی؛ ناصر برک پور؛ پویان شهابیان