نویسنده = باستانی، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت بازنگری مصرف انرژی و راه های کاهش آن در صنعت سیمان

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 75-83

افشار علی حسینی؛ علی رضا عباس زاده؛ داریوش باستانی