نویسنده = برهمند، المیرا
تعداد مقالات: 1
1. ارایه الگویی جهت ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی محیط زیست پارک های شهری

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 89-102

المیرا برهمند؛ جمال قدوسی