نویسنده = جلیلی قاضی زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی پسماندهای روستایی استان هرمزگان و ارایه راهکار مدیریتی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 165-173

محمدعلی عبدلی؛ فرشید رحیمی؛ رضا سمیعی فرد؛ مهدی جلیلی قاضی زاده