نویسنده = بصیری، رضا
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط تنوع گونه‌های گیاهی با برخی عوامل محیطی در منطقه وزگ یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

رقیه آقایی؛ سهراب الوانی نژاد؛ رضا بصیری؛ رقیه ذوالفقاری


2. مقایسه الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در آشکار‌سازی تغییرات جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان باغملک در استان خوزستان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

پروین باقری فر؛ رضا بصیری؛ شهرام یوسفی؛ حمیدرضا پورخباز


3. تحلیل تیپ جنگل با استفاده از شاخصهای اکولوژیک (مطالعه موردی: منطقه مارون بهبهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهه حکمت زاده؛ رضا بصیری؛ شهرام یوسفی


4. الگوی پراکنش گونه پده با استفاده از توابع K، L، G و J در منطقه مارون بهبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

مریم معصومی باباعربی؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی؛ بهمن کیانی


5. بررسی الگوی پراکنش مکانی انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا ذوالفقاری؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اکبر قاسمی