نویسنده = حکمت زاده، الهه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تیپ جنگل با استفاده از شاخصهای اکولوژیک (مطالعه موردی: منطقه مارون بهبهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهه حکمت زاده؛ رضا بصیری؛ شهرام یوسفی