نویسنده = جامی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه وضعیت تراکم و فراوانی گونه توتیای خار کوتاه Echinometra mathaei) ( در پی مرگ و میر تعدادی از کلنی های بزرگ مرجانی در آب های جزیره کیش،خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

آزاده صالح دوست؛ محمد جواد جامی؛ حسین نگارستان