نویسنده = پورخباز، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. پهنه‌بندی کیفیت آب شرب دشت قزوین با استفاده از طبقه‌بندی شولر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فاطمه محمدیاری؛ حسین اقدر؛ حمیدرضا پورخباز


2. ارزیابی ریسک بهداشتی ومحیط زیستی تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز با استفاده ازروش های AHP و TOPSIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

حمید رضا پور خباز؛ آذین عزیزی؛ سعیده جوانمردی