نویسنده = جهانگیری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی حذف یون کادمیوم از محلول های آبی توسط بیو جاذب کاه گندم بهبود یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1395

ابوالفضل جهانگیری؛ الهام عامری