نویسنده = ارجمندی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت راهبردی توسعه پایدار گردشگری در مناطق ساحلی با استفاده از مدل SWOT و ماتریس QSPM (منطقه مورد مطالعه: استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

زهرا صمدی طاری؛ جعفر نوری؛ رضا ارجمندی