نویسنده = حسینی، سپیده
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه قابلیتهای مدل اکولوژیکی ایران و فائو در برآورد توان اکولوژیکی اراضی برای کاربری مرتع داری (مطالعه موردی: منطقه میداوود در شرق استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

زینب رادان؛ نوشین سنجرانی پور؛ سپیده حسینی؛ سیدمحمود شریعت


2. بررسی توان گونه گیاهی Ricinus communis در جذب داروی متفورمین هیدروکلراید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1395

سپیده حسینی؛ رکسانا موگویی؛ مهدی برقعی؛ گلناز تجدد


3. بررسی توان گونه گیاهی Ricinus communis در جذب داروی متفورمین هیدروکلراید

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 201-210

سپیده حسینی؛ رکسانا موگویی؛ مهدی برقعی؛ گلناز تجدد