نویسنده = توحیدیان فر، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات طرح تسطیح لیزری از دیدگاه پایداری در شهرستان سپیدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم