نویسنده = جعفرزاده، نغمه
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی زیستی رودخانه بالخلو اردبیل بر اساس شاخص های کمی( شانون -مارگالف- پیلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

نغمه جعفرزاده؛ صابر وطن دوست؛ سید محمود شریعت


2. ارزیابی زیستی رودخانه بالخلو اردبیل بر اساس شاخص های کمی (شانون- مارگالف- پیلو)

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 285-296

نغمه جعفرزاده؛ ابراهیم فتائی؛ صابر وطن دوست؛ سعید مداح


3. زیست سنجی و طبقه بندی کیفی رودخانه بالخلو بر اساس شاخص بیولوژیک (فون ماهیان)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 516-527

نغمه جعفرزاده؛ ابراهیم فتایی؛ صابر وطن دوست؛ غلامرضا حاتمی؛ سید محمود شریعت