نویسنده = اسپرغم، امید
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های محیط زیستی واحد بهره برداری نیروگاه گازی آبادان با استفاده از روش EFMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

شبنم صفاریان؛ آرزو سلامت نیا؛ علی کاظمی؛ محسن شفیعی


2. کاربرد روش تلفیقی TOPSIS و AHP در مدیریت مواد شیمیایی با رویکردHSE (مطالعه موردی: کارخانه تولید شکر)

دوره 21، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 9-19

امید اسپرغم؛ محسن شفیعی؛ شبنم صفاریان؛ بهناز گودرزی