نویسنده = جولایی، رامتین
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت الگوی کشت محصولات زراعی با تأکید بر ملاحظات زیست محیطی (مطالعه موردی شهرستان آمل)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 253-263

شهرزاد میرکریمی؛ رامتین جولایی؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی