نویسنده = پورمجیدیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روشنه‌های تجدید حیات طبیعی حاصل از خشکه‌دارها در یک راشستان دخالت نشده (مطالعۀ موردی: سری جمند- گلبند)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 85-94

محمدرضا پورمجیدیان؛ قوام الدّین زاهدی امیری؛ حمید جلیلوند؛ مهدی میردار هریجانی