نویسنده = جلیلوند، حمید
تعداد مقالات: 3
1. نقش جاده‌های جنگلی در زادآوری گونه‌های درختی (مطالعۀ موردی: طرح‌های جنگلداری لیره سر، گلندرود و مکارود)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 415-424

مریم بازیاری؛ حمید جلیلوند؛ سید عطا اله حسینی؛ یحیی کوچ


2. تأثیر اندازۀ سطح روشنه‌های تاج‌پوشش بر استقرار و زنده‌مانی زادآوری طبیعی جنگل(مطالعۀ موردی: پارسل 18 طرح جنگلداری سری جمند)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 191-202

مهدی میردار هریجانی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ حمید جلیلوند؛ قوام الدّین زاهدی امیری


3. بررسی روشنه‌های تجدید حیات طبیعی حاصل از خشکه‌دارها در یک راشستان دخالت نشده (مطالعۀ موردی: سری جمند- گلبند)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 85-94

محمدرضا پورمجیدیان؛ قوام الدّین زاهدی امیری؛ حمید جلیلوند؛ مهدی میردار هریجانی