نویسنده = حیاتی، باب اله
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان کلیسای سنت استپانوس به روش هکمن دو مرحله‌ای

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-116

محمد خداوردیزاده؛ باب اله حیاتی؛ حسین راحلی؛ محمد کاوسی کلاشمی