نویسنده = امینی، ملیحه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی میزان آلودگی فلز روی در منابع خاک و امکان سنجی حذف آن در شرایط گلخانه ای توسط گیاه Pharagmites australis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

ملیحه امینی


2. حذف سرب از خاک های آلوده توسط گیاه Pharagmites australis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

ملیحه امینی؛ حامد حق پرست


3. بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب اشامیدنی شهرستان جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

ملیحه امینی؛ ریحانه دهقان


4. بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول‌های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل

دوره 21، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 151-161

ملیحه امینی؛ محمدعلی ضیائی مدبونی؛ آرزو شریفی


5. بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول‌های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 153-163

ملیحه امینی؛ محمدعلی ضیائی مدبونی؛ آرزو شریفی