نویسنده = حاجی احمدی، دلنیا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پتانسیل خطر اکولوژیک و منشاء یابی فلزات سنگین سرب، آرسنیک، کادمیوم و روی درآب و رسوبات سطحی رودخانه قشلاق سنندج

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 19-35

فرانک فقیری؛ دلنیا حاجی احمدی؛ جمیل امان اللهی؛ فرشید قربانی