نویسنده = حسینی، سیده سمیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پایداری زیست محیطی شهر تهران با تأکید بر آلودگی هوا(با استفاده از روش FPPSI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1395

سیداسکندر صیدایی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدانبخش