نویسنده = ابراهیمی اصل، حسن
تعداد مقالات: 2
1. عنصر بالکن و بررسی کارایی اقلیمی آن در ساختمان های مسکونی شهر تبریز بر اساس ضوابط ارائه شده مقررات ملی ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

حسن ابراهیمی اصل؛ رامین کلانتر؛ الناز حاجی ولیلی