نویسنده = چگنی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه ی ژئوتوریسمی آبشاربیشه با تاکیدبر توسعه ی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فرزانه چگنی؛ مهرداد هادی پور؛ مرتضی نادری؛ آزاده کاظمی