نویسنده = چمنی، عاطفه
تعداد مقالات: 2
1. پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

ثمر مرتضوی؛ جمال رحمانی؛ عاطفه چمنی


2. پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-79

ثمر مرتضوی؛ جمال رحمانی؛ عاطفه چمنی