نویسنده = ترشیزیان، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان غلظت فلزات سنگین و میزان آلودگی در رسوبات، منطقه افیولیتی آلمه جوق (شمال شرق ایران)

دوره 21، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 91-105

محجوب حق پرست؛ حبیب الله ترشیزیان؛ رحیم دبیری