نویسنده = پیمان راد، امیر حسین
تعداد مقالات: 1
1. روشهای عملی کاهش مصرف انرژی در یک مجموعه مسکونی با رویکرد تمرکز بر روی بام ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

جمال خداکرمی؛ امیر حسین پیمان راد؛ علیرضا رشیدفر