نویسنده = بابادی، نگین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق مسکونی تحت تاثیر از صدای فرودگاه بین المللی اهواز

دوره 21، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 1-13

نگین بابادی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ کاظم حمادی